Netblast login
 • ”Dette er det beste som har hendt meg. Å få komme under behandling av et team som vil høre på meg og min situasjon, gav meg tillit og selvfølelse. Jeg har aldri tidligere blitt så godt oppfulgt. Min livskvalitet har bedret seg mye.”

  Mann 66 år, leddgikt i 40 år.

 • ”nå har jeg fullført utdannelsen og forlovet meg! Jeg var syk med ME i 4 ½ år. Takket være tre ukers behandling ved Dødehavsklinikken, har jeg fått et nytt liv!”

 • ”Behandlingen ble lagt til rette spesielt for mine behov, både kroppslig og mentalt. Jeg som enkelt menneske ble ivaretatt og mine plager tatt på alvor. Etter tre år sengeliggende med ME, er jeg nå tilbake i arbeid!”

 • ”Psoriasis over hele kroppen siden jeg var 17 år gammel og har prøvd alt av tilgjengelig behandling. Etter behandlingen ved Dødehavsklinikken er huden min for første gang på 30 år uten tegn til sykdom! Dette er fantastisk!”

 • ”Dette er det beste som har hendt meg. Å få komme under behandling av et team som vil høre på meg og min situasjon, gav meg tillit og selvfølelse. Jeg har aldri tidligere blitt så godt oppfulgt. Min livskvalitet har bedret seg mye."

 • ”Jeg har ikke smerter lenger og har helt sluttet med smertestillende medisiner!”

  Kvinne 70 år, nakkeslengskade i 10 år

 • -” å føle seg så godt ivaretatt både fysisk og psykisk, som igjen gjør at hverdagen med smerter og innvendig sorg blir lettere å bære"

  Kvinne 55 år, leddgit og depresjon

 • "Helheten er bra. Å bli tatt på alvor!"

  Kvinne 52 år, Fibromyalgi

 • ”Det helsemessige utbyttet av den totale behandlingspakken var mye større enn forventet. Også at hele mennesket ble ivaretatt"

  Kvinne 55 år, Postpolio

 • ”Størst betydning var det at tilbudene hadde omtanke for hele mennesket. Behandlingstilbudene var mange og varierte. Velorganisert.”+

  Kvinne 74 år, Leddgikt

 • ”Helheten i opplegget var av den største betydningen.”

  Mann, 67 år, Gikt, ortopedisk

 • ”Det som hadde størst betydning var helheten i behandlingsopplegget”.+

  Kvinne 61 år, Revmatisk sykdom

 • ”Størst betydning var helheten med oppholdet."

  Kvinne 76 år, Psoriasis artritt

Les flere pasientuttalelser her

Dødehavsklinikken
Det Norske Rehabiliteringssenteret, Lot Hotel

Overlege Elisabeth Dramsdahl - Sjeflege Marco Harari

Medisinsk flerfaglig rehabilitering

Hele mennesket · Individuelt tilpasset · Norsk behandlerteam
 

NYHET!
Svært vellykket HELSEOPPLYSNINGSMØTE 12.februar med Johan Moan, professor i fysikk ved universitetet i Oslo og seniorforsker ved Radiumhospitalet, og Liv Thorsen, spesialsykepleier ved Mestringssenteret Sykehuset Innlandet. Ta kontakt for nærmere informasjon!
 
 
SE VIDEO FRA DØDEHAVET- Behandling av psoriasis

Klikk her

Marco Harari"VITAMIN D, SOL OG HELSE" 
Fagkonferansen i Oslo 28.-29. april.
Stor anerkjennelse av dr.Marco Harari og Dødehavsklinikken.
Les mer.  

DØDEHAVSKLINIKKEN 10 ÅR!
Vellykkede helseopplysningsmøter i sommer!

Artikkel i Karmsund Avis 25.06.14

Artikkel: "Dødehavklinikken jubileum 10 år"

Dødehavsklinikken er et norsk rehabiliteringssenter for norske pasienter. Her gis flerfaglig, helhetlig behandling og rehabilitering til norske pasienter med muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, belastnings- og slitasje lidelser, kroniske smertetilstander og kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS, revmatiske sykdommer, hudlidelser og lungesykdommer.

Gjennom vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder ivaretas de fysiske og psykiske plagene, i tillegg til de psykososiale utfordringene. Medisinsk klimaterapi er en integrert del av behandlingsprogrammet og bidrar til å redusere sykdomsaktiviteten og øke nytteeffekten. Gode langtidsresultater etter at nærmere 1.500 kronisk syke mennesker har gjennomført rehabiliteringsprogrammet. Norske allmennleger henviser i økende antall kronisk syke mennesker til rehabilitering ved Dødehavsklinikken.

 

dhs.png

 

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling,  forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. Dødehavstiftelsen arrangerer årlige legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. Vito Helse er driftsselskapet, heleid av Dødehavstiftelsen.

 

 

Sub pages
 • Rehabilitering ved Dødehavet

  med dokumentert langtidseffekt

 • Avreise, priser, informasjon

 • Søknad

 • Nytt liv ved Dødehavet

 • Erfaringer fra pasienter

 • Kontakt oss

 • Linker